Hlavní obsah

head off

Vyskytuje se v

head: laugh one's head offsmát se na celé kolo hodně intenzivně

utrhnout: He won't bite your head off.On ti hlavu neutrhne.

šplouchat, šplíchat: He has a screw loose/lost his marbles., He is strange in the head/off his trolley/wrong in the upper storey.Šplouchá mu na maják.

bite: bite sb's head offutrhnout se, vyjet na koho neoprávněně přísně, přen. utrhnout komu hlavu