Hlavní obsah

shaven [ˈʃeɪvən]

Vyskytuje se v

close: close shave/thing/callúnik jen o vlásek/tak tak, těsné vyváznutí před nebezpečím ap.

shave: shave offodříznout, sříznout tenký plátek ap.

foam: shaving foampěna na holení

have: have a shaveoholit se

lotion: after-shave lotionvoda po holení

shaven: shaven-headeds oholenou hlavou

holení: shaving foampěna na holení

holit: shave, be shavingholit se

oholit: shave osf, have a shaveoholit se

pěna: shaving foampěna na holení

štětka: shaving brushštětka na holení

tříšť: drcený led crushed ice, ochucená pochutina shave(d) ice, na hladině brash-ice, na moři drift ice, proudící krystalky frazilledová tříšť

dohola: shave sb's head (clean)ostříhat koho dohola

namále: It was a close shave.Měl(i jsme) namále. bylo to těsně

vous: That was a close shave!To bylo o fous! vyváznutí ap.

vyváznout: He had a narrow escape., It was a close shave.Vyvázl jen tak tak.