Hlavní obsah

shaven [ˈʃeɪvən]

Vyskytuje se v

close: close shave/thing/callúnik jen o vlásek/tak tak, těsné vyváznutí před nebezpečím ap.

shave: shave offodříznout, sříznout tenký plátek ap.

foam: shaving foampěna na holení

have: have a shaveoholit se

lotion: after-shave lotionvoda po holení

shave: have a shaveoholit se

close: It was a close shave.To bylo těsné/o vlásek., Bylo to jen tak tak.

holení: pěna na holeníshaving foam

holit: holit seshave, be shaving

oholit: oholit seshave osf, have a shave

pěna: pěna na holeníshaving foam

štětka: štětka na holeníshaving brush

tříšť: ledová tříšťdrcený led crushed ice, ochucená pochutina shave(d) ice, na hladině brash-ice, na moři drift ice, proudící krystalky frazil

dohola: ostříhat koho doholashave sb's head (clean)

dohola: dohola ostříhanýwith one's head shaved, with a shaved head

holit: holit si nohyshave one's legs

namále: Měl(i jsme) namále. bylo to těsněIt was a close shave.

vous: To bylo o fous! vyváznutí ap.That was a close shave!

vyváznout: Vyvázl jen tak tak.He had a narrow escape., It was a close shave.