Hlavní obsah

myšlení

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

smrtelně: myslet to smrtelně vážněbe dead serious, be in deadly earnest

vytanout: vytanout na mysli komucome (unbidden) to/rise up in sb's mind, náhle spring to sb's mind, vzpomínka come back to sb

ano: Myslím, že ano.I think so.

cokoli: Ať už si myslíte cokoli ...Whatever you may think ...

konkrétní: Máš na mysli něco konkrétního?Have you anything particular in mind?

mysl: Co máte na mysli?What do you have in mind?

myslet si: Co si o tom myslíš?What do you think of it?

se, si: Co si myslíš?What do you think?

vážně: A myslím to vážně.And I mean it/what I say.

z, ze: Ze začátku jsem myslel ...At the beginning I thought ...

způsob: způsob myšleníway of thinking

klesat: klesat na myslilose heart

oko: Sejde z očí, sejde z mysli.Out of sight, out of mind.

poklesnout: poklesnout na myslilose heart

sejít: Sejde z očí, sejde z mysli.Out of sight, out of mind.

myslet: myslet dopředuthink ahead