Hlavní obsah

myšlení

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

myslet: myslet dopředuthink ahead

myslet: myslet to dobře s kýmmean well by sb

smrtelně: myslet to smrtelně vážněbe dead serious, be in deadly earnest

vytanout: vytanout na mysli komucome (unbidden) to/rise up in sb's mind, náhle spring to sb's mind, vzpomínka come back to sb

ano: Myslím, že ano.I think so.

cokoli: Ať už si myslíte cokoli ...Whatever you may think ...

konkrétní: Máš na mysli něco konkrétního?Have you anything particular in mind?

mysl: Co máte na mysli?What do you have in mind?

mysl: To jsem neměl na mysli.That's not what I had in mind.

mysl: To by mi nebylo proti mysli.I wouldn't object to that.

myslet: Na co myslíš?What are you thinking of?

myslet: Co myslíš?What do you think?

myslet: Myslím, že ano.I think/guess so.

myslet: Myslím, že ne.I don't think so.

myslet: Co tím myslíte?What do you mean by it?

myslet: Myslíš to vážně?Do you mean it?, Are you serious?

myslet: Myslím to vážně.I mean it., I am in earnest.

myslet: Mysli na to!Keep that in mind!

myslet si: Co si o tom myslíš?What do you think of it?

myslet si: To jsem si myslel.I thought as much/so.

se, si: Co si myslíš?What do you think?

vážně: A myslím to vážně.And I mean it/what I say.

vážně: Myslíš to vážně?Are you serious (about it)?, Do you mean it?, hovor. No kidding?

z, ze: Ze začátku jsem myslel ...At the beginning I thought ...

způsob: způsob myšleníway of thinking

klesat: klesat na myslilose heart

mysl: Sejde z o očí, sejde z mysli.Out of sight, out of mind.

mysl: klesat na myslilose one's heart

myslet: myslet nahlasthink aloud

oko: Sejde z očí, sejde z mysli.Out of sight, out of mind.

poklesnout: poklesnout na myslilose heart

sejít: Sejde z očí, sejde z mysli.Out of sight, out of mind.