Hlavní obsah

heading [ˈhedɪŋ]

Podstatné jméno

  1. nadpis, záhlaví, název
  2. hl. úhel svírající kurs letadla se severojižním směremkurs lodi ap.
  3. porubní stěna zakončující důlní chodbuhorn.čelba

Vyskytuje se v

bite: bite sb's head offutrhnout se, vyjet na koho neoprávněně přísně, přen. utrhnout komu hlavu

bob: bob one's head(po)kývnout, (po)kývat hlavou - na pozdrav ap.

brick: be banging one's head against a brick wallházet hrách na zeď marně se něco snažit vysvětlit ap.

cloud: have one's head in the cloudsmít hlavu v oblacích, být romantický snílek

head: the headředitel školy

round: be going round and round in one's headhonit se hlavou komu myšlenky ap.

wag: wag one's head(za)kroutit hlavou nešťastně ap.

wall: be banging one's head against a (brick) wallhrách na stěnu házet marně se pokoušet

bend: bend one's headsklonit hlavu

bolt: tech. countersunk-head boltšroub se zápustnou hlavou

brewer: head brewersládek

clear: clear one's headprovětrat si hlavu

collision: head-on collisiončelní srážka

fling: fling back one's headhodit hlavou dozadu

for: head for sthzamířit, směřovat kam

gull: black-headed gullracek chechtavý

head count: do a head count(s)počítat přítomné (osoby)

head-first: sport. head-first diveskok střemhlav, střemhlavý skok

head-on: head-on collisiončelní srážka

head-to-head: head-to-head scorevzájemná bilance zápasů dvou hráčů ap.

household: head of householdhlava domácnosti

mop: mop-headeds korunou bez hlavní větve strom

pop up: pop up in sb's headnapadnout koho, vytanout na mysli, naskočit komu v hlavě

put: put a bullet through sb's headprohnat komu kulku hlavou

room: head roommísto na hlavu v autě

shake: shake one's head(za)kroutit hlavou nesouhlasně

shaven: shaven-headeds oholenou hlavou

socket: tech. socket headimbusová hlava šroubu

sprinkler: sprinkler headkropicí hlavice, rozstřikovací hlavice

stair: stair headhorní podesta schodiště

table: table headingzáhlaví tabulky

tail: heads or tailspanna nebo orel při házení mincí

tip: tip one's head forwardsklonit hlavu dopředu

two: two-headeddvouhlavý

waiter: head waitervrchní (číšník)

above: He lifted his hands above his head.Zvedl ruce nad hlavu.

by: He is a head taller.Je o hlavu větší.

its: The dog lifted its head.Pes zvedl hlavu.

jam: He jammed his cap on his head.Narazil si čepici na hlavu.

put through: put a bullet through sb's headprohnat kulku hlavou komu

treat: He was treated for a head wound.Bylo mu ošetřeno zranění na hlavě.

under: He pushed her head under.Zatlačil jí hlavu pod vodu.

čelně: collide head-on with sthčelně se srazit s čím

hlava: head firstpo hlavě skočit ap.

hlávkový: cabbage/head lettucehlávkový salát

lišaj: death's-head (hawk) mothlišaj smrtihlav

namířit: head for sthnamířit si to kam

opěrka: headrest, bezpečnostní v autě též head restraintopěrka hlavy

orel: heads or tailspanna nebo orel při hodu mincí

pohlavek: slap sb on the head, zast. box sb's eardát komu pohlavek

pohodit: toss/jerk one's headpohodit hlavou

prsa: win by a head/nosesport. zvítězit o prsa těsně

pustit: myšlenku ap. dismiss sth (from one's mind), get sth out of one's head, close the door on sthpustit z hlavy co

racek: black-headed gullracek chechtavý

rozmysl: without thinking, unáhleně rashly, headlong, head-firstbez rozmyslu

rozvaha: keep one's head, remain level-headedzachovat rozvahu

salát: (head) lettucehlávkový salát

snímací: scan head, čtecí read headsnímací hlava

srážka: head-on collisiončelní srážka

stoupat: go to sb's headstoupat komu do hlavy alkohol, sláva ap.

stoupnout: go to sb's headstoupnout komu do hlavy alkohol, sláva ap.

těžní: poppet-head, (mine) headgear, headframehorn. těžní věž

trenér: head coachhlavní trenér

vedoucí: head of the departmentvedoucí oddělení

bighead: big-headnadutec, namyšlenec, náfuka

zelí: head/red/white cabbagehlávkové/červené/bílé zelí

bouchnout se: bang one's head against sth, strike/knock/bump one's head on sthbouchnout se hlavou/do hlavy o co

dohola: shave sb's head (clean)ostříhat koho dohola

harašit: He is strange in the head., He has lost his marbles.hovor. Haraší mu.

jít: I can't get my head around it., I don't get it.Nejde mi to do hlavy. nechápu to

kroutit: shake one's headkroutit hlavou při nesouhlasu

motat se: My head is spinning.Motá se mi hlava.

nadpis: an article headed ...článek s nadpisem ...

narazit: hit one's head against sthnarazit hlavou do čeho

o: He is a head taller.Je o hlavu vyšší.

podepřít: support one's head (with one's hand)podepřít si hlavu (rukou)

pohazovat: toss/jerk one's headpohazovat hlavou

pokývat: nod one's headpokývat hlavou

praštit: bash sb on the headpraštit koho do hlavy

stavět se: stand on one's headstavět se na hlavu

točit se: I feel dizzy., My head is spinning.Točí se mi hlava.

trefit: He hit him in the head with the ball.Trefil ho míčem do hlavy.

uhodit se: He banged his head against ...Uhodil se hlavou o ...

utrhnout: He won't bite your head off.On ti hlavu neutrhne.

vystrčit: He poked his head out of the window.Vystrčil hlavu z okna.

vyznat se: I can't make head or tail of it!Vůbec se v tom nemůžu vyznat! v textu ap.

záhuba: be on the road to ruin, head for disaster, ride for a fallřítit se do záhuby

zakroutit: shake one's headzakroutit hlavou

zamířit: head homezamířit domů

zatočit se: It made my head spin.Zatočila se mi z toho hlava.

zavrtět: shake one's headzavrtět hlavou

horem: helter-skelter, head over heelshorem pádem

horký: He is hot-headed.Je to horká hlava., Má horkou hlavu.

hrst: be reasonable, use one's wits/head, zamyslet se put on one's thinking capvzít rozum do hrsti

hřebíček: hit the nail on the head, hit the right note, score a bull's eyetrefit hřebíček na hlavičku

mimo: zmatený ap. be off one's head, v bezvědomí ap. be out for the count, zdrogovaný ap. be spaced-out, z čeho ohromený ap. be knocked for six, be staggered by sthbýt úplně mimo

mít: be in one's right mind, be (quite) right in the head, be of sound mind, přen. be compos mentismít všech pět pohromadě

mozek: Use your head!Používej mozek!

nakročit: be well on the way to sth, be heading for sthpřen. mít nakročeno k čemu být na dobré cestě

palice: be pig-headed, be stubborn, be headstronghovor. mít tvrdou palici

pata: from head/top/tip to toeod hlavy (až) k patě/po paty

pět: have a screw loose, not have all one's marbles, be strange in the head, not be all therenemít všech pět pohromadě

položit: hold/put a gun to sb's headpoložit komu nůž na krk výhrůžkami nutit

dusit se: I can't breathe!, I am choking!Dusím se!

choked: choked (up)by/with sth ucpaný, zacpaný trubka, cesta, zahlcený čím