Hlavní obsah

theory [ˈθɪərɪ]

Podstatné jméno-ie-

Podstatné jméno-ie-

  1. in theory teoreticky

Vyskytuje se v

theory: in theoryteoreticky

evolution: biol. Darwin's theory of evolutionDarwinova evoluční teorie

evolutionary: evolutionary theoryevoluční teorie

quantum: quantum theorykvantová teorie

relativity: general/special theory of relativityvšeobecná/speciální teorie relativity

unsupported: theory unsupported by evidenceteorie nepodložená důkazy

konspirační: conspiracy theorykonspirační teorie

kvantový: quantum theory/physics/mechanicsfyz. kvantová teorie/fyzika/mechanika