Hlavní obsah

landmark [ˈlændˌmɑːk]

Vyskytuje se v

prominent: prominent landmarkdominanta, (zřetelný) orientační bod v krajině

orientační: point of orientation, výrazný v terénu ap. landmarkorientační bod