Hlavní obsah

publicly [ˈpʌblɪklɪ]

Vyskytuje se v

gaze: in the public gazeve středu zájmu veřejnosti, pozorně sledovaný veřejností

notary: notary (public)notář

public: the publicveřejnost

public utility: public utilities(veřejné) služby

utility: (public) utilities(veřejné) služby, technická infrastruktura dodávky vody, doprava ap.

administration: public administrationveřejná správa

affair: public affairsveřejné dění

amenity: public/local amenitiesobčanská vybavenost

convenience: public convenienceveřejné záchodky

debt: national/public/foreign debtstátní/veřejný/zahraniční dluh

display: on (public) displayvystavený (pro veřejnost)

enemy: public enemyveřejný nepřítel hrozba pro veřejnost

expenditure: public expenditureveřejné výdaje

facility: community/public facilitiesobčanská vybavenost

gallery: public gallerygalerie pro veřejnost v parlamentu ap.

interest: public interestveřejný zájem

lewdness: práv. public lewdnessobscénní chování na veřejnosti

library: public libraryveřejná knihovna

menace: be a public menacebýt hrozbou pro všechny člověk ap.

notice: public noticeveřejné oznámení, vyhláška

nuisance: BrE, práv. public nuisancerušení veřejného pořádku, výtržnost na veřejnosti

opinion: (public) opinion pollprůzkum veřejného mínění, veřejná anketa

procurement: public procurementzadávání veřejných zakázek státní nákupy

prosecutor: public prosecutorstátní zástupce, prokurátor

public nuisance: cause a public nuisancepůsobit veřejné pohoršení, narušovat veřejný pořádek

security: public securityveřejná bezpečnost

servant: civil/public servantstátní úředník/zaměstnanec

survey: (public) opinion surveyprůzkum (veřejného) mínění, zjišťování názorů

system: public address systemmístní rozhlas, soustava k ozvučení velkých prostranství

tender: public tenderveřejná (obchodní) soutěž

toilet: public toiletveřejný záchod

transport: public transportveřejná doprava

transportation: public transportationveřejná doprava

verdict: public verdictveřejné mínění, názor veřejnosti

akciový: joint-stock company, veřejná public (limited) company, zkr. PLCakciová společnost

činitel: public officer, státní state officialveřejný činitel

doprava: public transporthromadná doprava

mínění: public opinion pollsvýzkum veřejného mínění

nátlakový: pressure group, AmE public-interest group, AmE advocacy group, lobbistická lobby groupnátlaková skupina politická ap.

osvětový: (public) enlightenmentosvětová činnost

ověřit: have sth certified by a notary (public)nechat si co notářsky ověřit

podpora: social security benefits, BrE income support, AmE social welfare, systém i služby též public assistancesociální podpora

pohoršení: public nuisanceveřejné pohoršení

pořádek: public orderveřejný pořádek

prostředek: public fundsveřejné prostředky

průzkum: public opinion poll(s)/surveyprůzkum veřejného mínění

sektor: public/private sectorveřejný/soukromý sektor

služba: public servicesveřejné služby

soutěž: (public) tender, nabídkové řízení tendering process, (competitive) tendering, konkurz open competitionekon. veřejná soutěž

správa: state administration, zaměstnání ap. public servicestátní správa

státní: BrE bank holiday, AmE public holiday, mimo Británii a USA též national holidaystátní svátek

svátek: public/BrE bank/AmE national/AmE legal holidaystátní/státem uznaný svátek

toaleta: public toilet/hl. BrE lavatory/BrE form. convenience, AmE rest roomveřejné toalety

veřejnost: public relations departmentoddělení pro styk s veřejností

veřejný: public transport/AmE transportationveřejná doprava

vidění: be to be seen, pro veřejnost be on public displaybýt k vidění

vlastnictví: public/private propertyveřejné/soukromé vlastnictví

záchod: public toilet(s)/hl. BrE lavatory/BrE form. convenience, AmE restroomveřejné záchody

zájem: public/personal interestsveřejné/osobní zájmy

zástupce: counsel, právník obecně lawyer, nižší instance BrE solicitor, vyšší instance BrE barrister, AmE attorney, obhájce defence counsel, obhájce ex offo public defenderpráv. právní zástupce

zastupitelství: úřad state attorney's office, (public) prosecutor's officepráv. státní zastupitelství

žalobce: public prosecutor, prosecuting officer/AmE attorneystátní žalobce

diskuse: public debateveřejná diskuse

povědomí: raise public awareness of sthzvýšit povědomí veřejnosti o čem

přednáška: public lecturepřednáška pro veřejnost

přístupný: accessible to the publicveřejně přístupný

stáhnout se: retire from public lifestáhnout se z veřejného života

veřejně: announce publicly sth, announce sth in publicveřejně oznámit co

zpřístupnit: open sth to the publiczpřístupnit co pro veřejnost

prát: wash one's dirty linen in public, AmE air one's dirty laundry in publicprát (své) špinavé prádlo na veřejnosti

slyšet: declare officially/publicly, statenechat/dát se slyšet prohlásit

dirty: wash one's dirty linen in publicprát (své) špinavé prádlo na veřejnosti