Hlavní obsah

library [ˈlaɪbrərɪ]

Vyskytuje se v

library: public libraryveřejná knihovna

ticket: (library) ticketčtenářský průkaz

okresní: district/county council/court/libraryokresní úřad/soud/knihovna

příruční: reference librarypříruční knihovna

veřejný: public libraryveřejná knihovna

čítat: The library numbers two thousand volumes.Knihovna čítá dva tisíce svazků.

univerzitní: university education/professor/libraryuniverzitní vzdělání/profesor/knihovna