Hlavní obsah

diskuse, diskuze

Vyskytuje se v

panelový: panelová diskusepanel discussion

oživit: oživit diskusiliven up the discussion

panel: panel discussionskupinová diskuse vedená zastánci nejméně tří různých názorů

round table: round table discussion/talksdiskuse/jednání u kulatého stolu

much: It wasn't so much a discussion as a monologue.Nebyla to ani tak diskuse, jako monolog.