Hlavní obsah

death [deθ]

Podstatné jméno

  • smrt, úmrtí, úhyn konec životaThat will be the death of me!To bude můj konec.death threatpohrůžka smrti, vyhrožování smrtídeath noticeúmrtní oznámenídeath bell, death-knellumíráčekdeath grantpohřebnédeath insurancepojištění pro případ smrti/úmrtíroad deathsúmrtí na silnicích při nehodáchlife after deathposmrtný život

Vyskytuje se v

bore: bore sb to tears/to death/stiffnudit koho k smrti

burn: burn sb (to death)upálit koho

cheat: cheat deathutéci hrobníkovi z lopaty, podruhé se narodit, uniknout smrti

frighten: frighten sb to death, frighten sb out of sb's witsvylekat koho k smrti

scared: scared to death, scared stiffof sb/sth vyděšený k smrti kým/čím, hrozně se bojící čeho

toll: (death) toll(celkový) počet obětí, ztráty na životech

accidental: práv. accidental deathsmrtelný úraz, nezaviněná smrt, smrt následkem nehody

adder: death addersmrtonoš (zmijí)

agony: death agonypředsmrtný zápas

brink: be on the brink of deathbýt na pokraji smrti, hledět smrti do očí

burn: burn to deathuhořet

burn: be burnt to deathbýt upálen

camp: death camptábor smrti

certificate: birth/death/marriage certificaterodný/úmrtní/oddací list

condemn: condemn sb to deathodsoudit koho k smrti

court: court deathkoketovat se smrtí

death row: death row inmatesvězňové v celách smrti

establish: Tests established the cause of death.Testy stanovily příčinu smrti.

fake: fake one's own deathfingovat/zinscenovat svou smrt

flirt: flirt with deathzahrávat si se smrtí

freeze: freeze to deathumrznout zemřít

immediate: immediate cause of deathbezprostřední příčina smrti

infant: med. sudden infant death syndromesyndrom náhlého úmrtí kojenců

jaw: snatch sb from the jaws of deathvyrvat koho ze spárů smrti

kick: kick sb to deathukopat koho (k smrti)

penalty: death penaltytrest smrti

punishable: punishable by deathtrestaný smrtí

rate: birth/death rateporodnost/úmrtnost

savage: savage to deathroztrhat a tak zabít

sentence: práv. death sentencetrest smrti, odsouzení k trestu smrti

stab: stab sb to deathubodat koho

starve: starve to deathumřít hladem

threat: under threat of deathpod pohrůžkou smrti

torture: torture sb to deathumučit koho (k smrti)

under: under threat of deathpod pohrůžkou smrti

untimely: untimely deathpředčasná smrt

warrant: death warrantpříkaz k popravě, rozsudek smrti

bleed: bleed to deathvykrvácet

death trap: The place is a death trap.Je to tam o život.

stone: He was stoned to death.Byl ukamenován.

dědický: práv. dědická daňinheritance/death/estate tax, hist. estate duty

dost: mít už dost čehobe weary/sick (to death) of sth, be browned off with (doing) sth

křeslo: elektrické křesloelectric chair, death chair

list: rodný/úmrtní/oddací listbirth/death/marriage certificate

lišaj: lišaj smrtihlavdeath's-head (hawk) moth

namále: mít už namále před smrtíbe at death's door

násilný: zemřít násilnou smrtídie a violent death

oběť: (celkový) počet obětí neštěstídeath/death toll, number of casualties

otázka: otázka života a smrtia matter of life and death

oznámení: úmrtní oznámenídeath notice

počet: počet obětí ztráty na životechnumber of casualties, casualty/death toll

posmrtný: posmrtný životlife after death, afterlife

provaz: dostat provaz být oběšenform. be sentenced to death by hanging, slang. do the dance, hang

přirozený: přirozená smrtnatural death

rozsudek: rozsudek smrti výrokdeath sentence

smrt: přirozená smrtnatural death

smrt: trest smrtideath penalty, capital punishment

smrt: zemřít násilnou smrtídie a violent death

trest: práv. trest smrticapital punishment, death penalty

úmrtní: úmrtní listdeath certificate

ztráta: ztráty na životechloss of life, počet mrtvých death toll, (number of) casualties

život: náb. posmrtný životlife after death

život: otázka života a smrtia matter of life and death

otřást: Její smrt jím otřásla.He was shaken by her death.

pít: Po její smrti začal pít.He took to drink after her death.

pokraj: být na pokraji smrtibe on the brink of death

příčina: určit příčinu smrtidetermine the cause of death

souboj: souboj na život a na smrtmortal combat, fight to the death

umřít: umřít hlademstarve to death, die of hunger

unuděný: unuděný k smrtibored to death

vést: To vedlo k jeho smrti.That resulted in his death.

vyděsit: Byl vyděšen k smrti.He was frightened to death.

vykrvácet: Oběť vykrvácela za deset minut.The victim bled to death in ten minutes.

zbytečný: zbytečná smrtneedless death

zinscenovat: Zinscenoval svoji smrt.He faked his own death.

zmrznout: Všichni zmrzli.They all froze to death.

frajer: být frajer na co, v čemBrE be a dab hand in sth, AmE, slang. be death on sth

hrobník: utéct hrobníkovi z lopatycheat death, return from death's door

klíště: držet se jako klíštěstick like glue/a leech, pevně svírat hang on like grim death

krk: mít čeho (až) po krkbe sick (to death) of sth, be fed up with sth

pes: hovor. cítit se pod psafeel rotten/under the weather/like death warmed up, be sick as a dog

potácet se: potácet se mezi životem a smrtíhover between life and death

smrt: bledý jako smrtas pale as death

trop: hop nebo tropdo or die, make (it) or break (it), death or glory

zub: hovor. mít plné zuby koho/čehobe fed up with sb/sth, be sick and tired, be sick to death, have a bellyful of sb/sth