Hlavní obsah

death [deθ]

Podstatné jméno

  • smrt, úmrtí, úhyn konec životaThat will be the death of me!To bude můj konec.death threatpohrůžka smrti, vyhrožování smrtídeath noticeúmrtní oznámenídeath bell, death-knellumíráčekdeath grantpohřebnédeath insurancepojištění pro případ smrti/úmrtíroad deathsúmrtí na silnicích při nehodáchlife after deathposmrtný život

Vyskytuje se v

burn: upálit kohoburn sb (to death)

cheat: utéci hrobníkovi z lopaty, podruhé se narodit, uniknout smrticheat death

death: mít smrt na jazykube at death's door

frighten: vylekat koho k smrtifrighten sb to death, frighten sb out of sb's wits

scared: of sb/sth vyděšený k smrti kým/čím, hrozně se bojící čehoscared to death, scared stiff

toll: (celkový) počet obětí, ztráty na životech(death) toll

accidental: smrtelný úraz, nezaviněná smrt, smrt následkem nehodypráv. accidental death

adder: smrtonoš (zmijí)death adder

agony: předsmrtný zápasdeath agony

brink: být na pokraji smrti, hledět smrti do očíbe on the brink of death

camp: tábor smrtideath camp

certificate: rodný/úmrtní/oddací listbirth/death/marriage certificate

condemn: odsoudit koho k smrticondemn sb to death

court: koketovat se smrtícourt death

death row: vězňové v celách smrtideath row inmates

establish: Testy stanovily příčinu smrti.Tests established the cause of death.

fake: fingovat/zinscenovat svou smrtfake one's own death

flirt: zahrávat si se smrtíflirt with death

freeze: umrznout zemřítfreeze to death

immediate: bezprostřední příčina smrtiimmediate cause of death

infant: syndrom náhlého úmrtí kojencůmed. sudden infant death syndrome

jaw: vyrvat koho ze spárů smrtisnatch sb from the jaws of death

kick: ukopat koho (k smrti)kick sb to death

penalty: trest smrtideath penalty

punishable: trestaný smrtípunishable by death

rate: porodnost/úmrtnostbirth/death rate

savage: roztrhat a tak zabítsavage to death

sentence: trest smrti, odsouzení k trestu smrtipráv. death sentence

stab: ubodat kohostab sb to death

starve: umřít hlademstarve to death

threat: pod pohrůžkou smrtiunder threat of death

torture: umučit koho (k smrti)torture sb to death

under: pod pohrůžkou smrtiunder threat of death

untimely: předčasná smrtuntimely death

warrant: příkaz k popravě, rozsudek smrtideath warrant

bleed: vykrvácetbleed to death

death trap: Je to tam o život.The place is a death trap.

stone: Byl ukamenován.He was stoned to death.

dědický: práv. dědická daňinheritance/death/estate tax, hist. estate duty

dost: mít už dost čehobe weary/sick (to death) of sth, be browned off with (doing) sth

křeslo: elektrické křesloelectric chair, death chair

list: rodný/úmrtní/oddací listbirth/death/marriage certificate

lišaj: lišaj smrtihlavdeath's-head (hawk) moth

namále: mít už namále před smrtíbe at death's door

násilný: zemřít násilnou smrtídie a violent death

oběť: (celkový) počet obětí neštěstídeath/death toll, number of casualties

otázka: otázka života a smrtia matter of life and death

oznámení: úmrtní oznámenídeath notice

počet: počet obětí ztráty na životechnumber of casualties, casualty/death toll

posmrtný: posmrtný životlife after death, afterlife

provaz: dostat provaz být oběšenform. be sentenced to death by hanging, slang. do the dance, hang

přirozený: přirozená smrtnatural death

rozsudek: rozsudek smrti výrokdeath sentence

smrt: přirozená smrtnatural death

trest: práv. trest smrticapital punishment, death penalty

úmrtní: úmrtní listdeath certificate

ztráta: ztráty na životechloss of life, počet mrtvých death toll, (number of) casualties

život: náb. posmrtný životlife after death

otřást: Její smrt jím otřásla.He was shaken by her death.

pít: Po její smrti začal pít.He took to drink after her death.

pokraj: být na pokraji smrtibe on the brink of death

příčina: určit příčinu smrtidetermine the cause of death

souboj: souboj na život a na smrtmortal combat, fight to the death

umřít: umřít hlademstarve to death, die of hunger

unuděný: unuděný k smrtibored to death

vést: To vedlo k jeho smrti.That resulted in his death.

vyděsit: Byl vyděšen k smrti.He was frightened to death.

vykrvácet: Oběť vykrvácela za deset minut.The victim bled to death in ten minutes.

zbytečný: zbytečná smrtneedless death

zinscenovat: Zinscenoval svoji smrt.He faked his own death.

zmrznout: Všichni zmrzli.They all froze to death.

frajer: být frajer na co, v čemBrE be a dab hand in sth, AmE, slang. be death on sth

hrobník: utéct hrobníkovi z lopatycheat death, return from death's door

klíště: držet se jako klíštěstick like glue/a leech, pevně svírat hang on like grim death

krk: mít čeho (až) po krkbe sick (to death) of sth, be fed up with sth

pes: hovor. cítit se pod psafeel rotten/under the weather/like death warmed up, be sick as a dog

potácet se: potácet se mezi životem a smrtíhover between life and death

trop: hop nebo tropdo or die, make (it) or break (it), death or glory

zub: hovor. mít plné zuby koho/čehobe fed up with sb/sth, be sick and tired, be sick to death, have a bellyful of sb/sth

bore: nudit koho k smrtibore sb to tears/to death/stiff