Hlavní obsah

oznámit

Vyskytuje se v

veřejně: announce publicly sth, announce sth in publicveřejně oznámit co

announcement: make an announcement that ...oznámit, že ... oficiálně

declare: declare osfoznámit svou kandidaturu ve volbách

further: until further noticeaž do odvolání, dokud nebude oznámeno jinak

known: make sth knownoznámit co, uvést co ve známost

notice: give noticevypovědět, oznámit výpověď právního vztahu

public: make sth publiczveřejnit co, oznámit co (veřejnosti)

word: send word of sthvzkázat, oznámit komu co

oznámit: Report it to the police.Oznamte to na policii.