Hlavní obsah

advertise, AmE+ advertize [ˈædvəˌtaɪz]

Vyskytuje se v

advertising: advertising cost(s)náklady na reklamu

campaign: election/advertising campaignvolební/reklamní kampaň

illuminated: illuminated advertisingsvětelná reklama

package: package advertizingreklama na obalu výrobku

subliminal: subliminal advertisingpodprahová reklama, reklama založená na podprahovém vnímání