Hlavní obsah

obeznámit

Vyskytuje se v

familiar: (dobře) znát co, vyznat se v čem, být (dobře) obeznámen s čímbe familiar with sth

ignorant: neznat co, nevědět o čem, nebýt si vědom čeho, nebýt obeznámen s čímbe ignorant of sth