Hlavní obsah

mood [muːd]

Podstatné jméno

  1. be in the mood for sth mít chuť na co

Vyskytuje se v

indicative: the indicative (mood)oznamovací způsob

mood: be in the mood for sthmít chuť na co

subjunctive: the subjunctive (mood)spojovací způsob, konjunktiv, subjunktiv

bad: be in a bad moodmít špatnou náladu, být ve špatné náladě

black: black moodzkroušenost, skleslost, deprese

lift: lift sb's moodzvednout náladu komu, potěšit koho

prevailing: prevailing moodpanující nálada

ugly: ugly moodnebezpečná nálada rozčíleného davu ap.

naladěný: in a good/bad mooddobře/špatně naladěný

naložený: be in a good moodbýt dobře naložený

podmiňovací: conditional (mood)ling. podmiňovací způsob

špatný: be in a bad mood/temper, be in ill/bad humourmít špatnou náladu

tázací: interrogative mood/sentenceling. tázací způsob/věta

způsob: the imperative/conditional/indicative (mood)rozkazovací/podmiňovací/oznamovací způsob

dobrý: be in a good moodmít dobrou náladu

nálada: I am not in mood/in no humour to listen to it.Nemám náladu to poslouchat.

pochmurný: sombre mood, gloompochmurná nálada

rozkazovací: in the imperative (mood)v rozkazovacím způsobu

spravit: cheer sb up, lift sb's spirits, put sb in a better moodspravit komu náladu

zkazit: put sb in a bad moodzkazit komu náladu

conditional: conditional (mood)podmiňovací způsob, kondicionál