Hlavní obsah

indicative [ɪnˈdɪkətɪv]

Vyskytuje se v

orientační: indicative priceorientační cena přibližná

způsob: the imperative/conditional/indicative (mood)rozkazovací/podmiňovací/oznamovací způsob

indicative: be indicative of sthnaznačovat co, ukazovat na co, svědčit o čem