Hlavní obsah

temper [ˈtempə]

Fráze

  1. be in a temper zuřitget into a temperrozzuřit se

Vyskytuje se v

ovládat se: přestat se ovládatlose one's self-control, forget osf, ztratit nervy lose one's temper, hovor. flip one's lid/top

rozpoložení: v dobrém/špatném rozpoloženíin a good/bad temper/humour

špatný: mít špatnou náladube in a bad mood/temper, be in ill/bad humour

prudký: prudká povahafierce temper

fierce: fierce-temperedbouřlivý, prudký, prchlivý člověk

hot: hot tempervznětlivost, prudká povaha

hot: hot temperedvznětlivý, prchlivý, prudký povaha

quick: quick tempervznětlivost, prchlivost, popudlivost

rolling: temper rollingpřeválcování zastudena