Hlavní obsah

equanimity [ˌiːkwəˈnɪmɪtɪ or ˌekwə-]