Hlavní obsah

anger [ˈæŋgə]

Podstatné jméno

  • hněv, vztek, zlostred with angerrudý vztekyin angerve vzteku, v rozčilení

Vyskytuje se v

rouse: rouse sb to angerrozzuřit, rozčílit, rozzlobit koho

boil: be boiling with angerzuřit, pěnit vzteky

fit: He did it in a fit of anger.Udělal to v návalu vzteku.

in: He shouted in anger.Křičel rozčilením.

with: He was trembling with anger.Třásl se hněvem.

překonat: fight down the angerpřekonat vztek

vybít: vent one's anger on sbvybít si na kom vztek

zlost: take out/wreak one's anger on sbvylít si na kom zlost

nával: He did it in a fit of anger.Udělal to v návalu vzteku.

popadnout: He was seized by anger., He got furious.Popadl ho vztek.

velký: great acclaim/interest/angervelký ohlas/zájem/vztek

výbuch: outburst of angervýbuch hněvu

vztek: burst of anger, blow-upvýbuch vzteku

vylít: take it out on sb, vent/wreak one's anger on sbvylít si vztek/zlost na kom

zchladit: take it out on sb, take out one's anger on sbzchladit si žáhu na kom

žluč: anger sb, ruffle sb's feathers, make sb's blood boil, BrE slang. wind sb uphnout komu žlučí

anger: red with angerrudý vzteky