Hlavní obsah

organization, BrE+ organisation [ˌɔːgənaɪˈzeɪʃən]

Vyskytuje se v

chart: organization chartorganizační schéma

environmentalist: environmentalist organizationekologická organizace

tripartite: tripartite organisation(s)tripartita

národ: Organizace spojených národůUnited Nations (Organization)

organizace: Organizace spojených národůUnited Nations Organization

osvobození: Organizace za osvobození PalestinyPalestine Liberation Organization

uspořádání: společenské uspořádánísocial organization