Hlavní obsah

organization, BrE+ organisation [ˌɔːgənaɪˈzeɪʃən]

Vyskytuje se v

chart: organization chartorganizační schéma

environmentalist: environmentalist organizationekologická organizace

tripartite: tripartite organisation(s)tripartita

národ: United Nations (Organization)Organizace spojených národů

organizace: United Nations OrganizationOrganizace spojených národů

osvobození: Palestine Liberation OrganizationOrganizace za osvobození Palestiny

uspořádání: social organizationspolečenské uspořádání