Hlavní obsah

organization, BrE+ organisation [ˌɔːgənaɪˈzeɪʃən]

Vyskytuje se v

chart: organization chartorganizační schéma

environmentalist: environmentalist organizationekologická organizace

tripartite: tripartite organisation(s)tripartita