Hlavní obsah

spirited [ˈspɪrɪtɪd]

Vyskytuje se v

moving: moving spiritbehind sth hnací síla, hybný prvek čeho o člověku

spirit: spiritsnálada, rozpoložení

spirit: spiritslihoviny, tvrdý alkohol nápoj

buck up: buck up sb's spirits(po)zvednout náladu komu

bulldog: bulldog spiritbuldočí nátura

can-do: can-do spiritnezdolný duch

kindred: kindred spiritsspřízněné duše

soar: kniž. sb's spirits soaredkdo se začal cítit šťastně, se zaradoval, čí srdce zaplesalo

spirit: team spirittýmový duch

spirit: leading spiritvůdčí duch hnutí, revoluce ap.

spirit: be in high spiritsmít výbornou náladu, být výborně naladěný

spirit: be in low spiritsmít mizernou náladu, být sklíčený, být bez nálady

spirit: lift sb's spirits(po)zvednout komu náladu

spirit: spirit glassštamprle sklenka na tvrdý alkohol

bojovný: bojovný duchfighting spirit

denaturovaný: denaturovaný líhdenatured alcohol, BrE methylated spirits, BrE, hovor. meths

duch: zlí duchovéevil spirits

duch: v duchumyšlenkami in one's thoughts, inwardly, in spirit, mentally, představivostí in one's mind's eye

duch: podnikatelský duchentrepreneurial spirit, osoby též business mind

duch: v duchu čehoin the spirit of sth

lihový: lihový vařičspirit stove

nápoj: alkoholické nápojealcoholic beverages, lihoviny BrE spirits, AmE liquors

povznesený: hovor. v povznesené náladěin high spirits, lehce opilý merry, elevated, sjetý ap. slang. high

spřízněný: spřízněné dušekindred spirits

tvrdý: tvrdý alkoholspirits, hl. AmE (hard) liquor

vyvolávat: vyvolávat duchyinvoke (the) spirits

zlepšit: zlepšit náladu komulift sb's spirits, put sb in a good mood, povzbudit cheer sb up

zlý: zlý duchevil spirit

iniciativní: Je to velmi iniciativní člověk.He has a spirit of initiative.

spravit: spravit komu náladucheer sb up, lift sb's spirits, put sb in a better mood