Hlavní obsah

spirited [ˈspɪrɪtɪd]

Vyskytuje se v

moving: moving spiritbehind sth hnací síla, hybný prvek čeho o člověku

spirit: spiritsnálada, rozpoložení

buck up: buck up sb's spirits(po)zvednout náladu komu

bulldog: bulldog spiritbuldočí nátura

can-do: can-do spiritnezdolný duch

kindred: kindred spiritsspřízněné duše

soar: kniž. sb's spirits soaredkdo se začal cítit šťastně, se zaradoval, čí srdce zaplesalo

bojovný: fighting spiritbojovný duch

denaturovaný: denatured alcohol, BrE methylated spirits, BrE, hovor. methsdenaturovaný líh

duch: evil spiritszlí duchové

lihový: spirit stovelihový vařič

nápoj: alcoholic beverages, lihoviny BrE spirits, AmE liquorsalkoholické nápoje

povznesený: in high spirits, elevated, slang. highhovor. v povznesené náladě opilý

spřízněný: kindred spiritsspřízněné duše

tvrdý: spirits, hl. AmE (hard) liquor, strong alcoholtvrdý alkohol

vyvolávat: invoke (the) spiritsvyvolávat duchy

zlepšit: lift sb's spirits, povzbudit cheer sb upzlepšit náladu komu

zlý: evil spiritzlý duch

iniciativní: He has a spirit of initiative., He's a man of great initiative.Je to velmi iniciativní člověk.

spravit: cheer sb up, lift sb's spirits, put sb in a better moodspravit komu náladu