Hlavní obsah

lunchtime [ˈlʌntʃˌtaɪm]

Vyskytuje se v

oběd: lunchtimedoba oběda

během: We will meet at lunchtime.Sejdeme se během oběda.