Hlavní obsah

uncertain [ʌnˈsɜːtən]

Vyskytuje se v

term: tell sth in no uncertain termsříkat co bez okolků

vzhledem k: Given our uncertain future...Vzhledem k naší nejisté budoucnosti...

uncertain: be uncertain of/about sthnebýt si jist čím