Hlavní obsah

uncertain [ʌnˈsɜːtən]

Vyskytuje se v

term: tell sth in no uncertain termsříkat co bez okolků

vzhledem k: Vzhledem k naší nejisté budoucnosti...Given our uncertain future...