Hlavní obsah

irregular [ɪˈregjʊlə]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

heartbeat: irregular heartbeatnepravidelná srdeční činnost

pulse: irregular pulsenepravidelný tep

nepravidelný: irregular heartbeatmed. nepravidelná srdeční činnost

sloveso: (ir)regular verbs(ne)pravidelná slovesa

irregular: irregular heartbeatnepravidelná srdeční činnost, srdeční arytmie, nepravidelný tep