Hlavní obsah

betide [bɪˈtaɪd]

Sloveso

  1. woe betide sb form.běda komu v pohrůžce

Vyskytuje se v

woe: Woe betide you!Běda vám/tobě!

běda: Běda tomu, kdo přijde pozdě!Woe betide anyone coming late!