Hlavní obsah

betide [bɪˈtaɪd]

Sloveso

  1. woe betide sb form.běda komu v pohrůžce

Vyskytuje se v

woe: Woe betide you!Běda vám/tobě!

běda: Woe betide anyone coming late!Běda tomu, kdo přijde pozdě!

betide: woe betide sbběda komu v pohrůžce