Hlavní obsah

srdeční

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

nepravidelný: med. nepravidelná srdeční činnostirregular heartbeat

předsíň: anat. levá srdeční předsíňleft atrium (of the heart)

rytmus: biol. srdeční rytmusheart rhythm

sval: srdeční svalheart muscle

záchvat: med. srdeční záchvatheart attack

zástava: med. srdeční zástavacardiac arrest

srdečný: srdečné přivítáníhearty welcome

arrest: med. cardiac arrestsrdeční zástava

atrophy: muscular/cardiac atrophysvalová/srdeční atrofie

attack: heart attacksrdeční záchvat, infarkt

cardiac: cardiac weakness/murmursrdeční slabost/šelest

condition: heart conditionsrdeční choroba

congenital: congenital heart defectvrozená srdeční vada

congestive: congestive heart failureměstnavá srdeční slabost

coronary: med. coronary thrombosisinfarkt myokardu, srdeční příhoda

disease: heart diseasesrdeční choroba

heart: heart conditionsrdeční choroba

heart: heart valvesrdeční chlopeň

heart: heart problemssrdeční potíže

heartbeat: irregular heartbeatnepravidelná srdeční činnost

heartbeat: heartbeats(srdeční) tep, puls

irregular: irregular heartbeatnepravidelná srdeční činnost, srdeční arytmie, nepravidelný tep

murmur: heart/pulmonary murmursrdeční/plicní šelest