Hlavní obsah

srdečný

Vyskytuje se v

nepravidelný: irregular heartbeatmed. nepravidelná srdeční činnost

předsíň: left atrium (of the heart)anat. levá srdeční předsíň

rytmus: heart rhythmbiol. srdeční rytmus

srdeční: heart attackmed. srdeční infarkt

sval: heart musclesrdeční sval

záchvat: heart attackmed. srdeční záchvat

zástava: cardiac arrest, srdeční selhání heart failuremed. srdeční zástava

arrest: med. cardiac arrestsrdeční zástava

atrophy: muscular/cardiac atrophysvalová/srdeční atrofie

attack: heart attacksrdeční záchvat, infarkt

cardiac: cardiac weakness/murmursrdeční slabost/šelest

condition: heart conditionsrdeční choroba

congenital: congenital heart defectvrozená srdeční vada

congestive: congestive heart failureměstnavá srdeční slabost, kongestivní srdeční selhání

coronary: med. coronary thrombosisinfarkt myokardu, srdeční příhoda

disease: heart diseasesrdeční choroba

heart: heart conditionsrdeční choroba

heartbeat: irregular heartbeatnepravidelná srdeční činnost

irregular: irregular heartbeatnepravidelná srdeční činnost, srdeční arytmie, nepravidelný tep

left: anat. left atrium (of the heart)levá předsíň srdeční

murmur: heart/pulmonary murmursrdeční/plicní šelest

srdečný: hearty welcomesrdečné přivítání