Hlavní obsah

zapálit

Dokonavé sloveso

  1. (zažehnout) co light, ignite sth(roznítit) kindle sthMůžete mi zapálit?Can you give me a light?zapálit v kamnech/hořáklight the stove/a burner
  2. (rozsvítit) co light sthZapálila svíčku.She lit a candle.
  3. zapálit si (začít kouřit) hovor. light up (a cigarette)Řidič si zapálil.The driver lit up.
  4. (podpálit) set sth on fire/ablaze, set fire to sth, ignite sthZapálili mu dům.They set his house on fire.

Vyskytuje se v

cigareta: zapálit/dát si cigaretulight/have a cigarette

svíčka: zapálit/zhasnout svíčkulight/put out a candle

ablaze: set sth ablazezapálit, podpálit co

afire: set sth afirezapálit co

aflame: set sth aflamezapálit, podpálit co

alight: set sth alightpodpálit, zapálit co

fire: light/make a firezapálit/rozdělat oheň

match: light a matchzapálit sirku

match: put a match to sth(pokusit se) zapálit co, přen. zcela zničit, zmařit co

set: set a match to sthpřiložit k čemu zápalku, přen. zapálit, podpálit co

set: set sth on fire, set fire to sthzapálit, podpálit co