Hlavní obsah

ending [ˈendɪŋ]

Odvozená slova

end

Vyskytuje se v

butt: butt (end)pažba zbraně, tlustší konec, širší strana nástroje ap.

candle: burn the candle at both endspracovat od (ne)vidím do nevidím nemít dost odpočinku

end: come to an endskončit válka ap.

hair: make sb's hair stand on endnahánět hrůzu komu až vlasy vstávají hrůzou

loose end: be at a loose endnemít nic na práci, nevědět, co s časem

matter: That's the end of the matter.A tím je věc uzavřena., A tím to hasne.

sharp: at the sharp end of sthv první linii, hned na ráně, v nejobtížnější části čeho

sticky: come to a sticky endšpatně skončit

tether: be at the end of one's tetherbýt na konci svých sil, být v koncích

aft: aft endzáďová část

bar: bar endsrohy (na kolo)

cliff-hanger: cliff-hanger ending(velmi) napínavý konec

dead end: dead-end jobzaměstnání bez budoucnosti bez možnosti postupu ap.

ending: happy endingšťastný konec

front-end: front-end loaderčelní nakladač

genitive: genitive form/endinggenitivní vazba/koncovka

high-end: high-end customersnároční zákazníci požadující luxusnější zboží

inglorious: come to an inglorious endskončit neslavně

investment: ekon. closed-end investment funduzavřený (investiční) fond

loader: front end loaderčelní nakladač

open-ended: open-ended questionsotevřené otázky nelze odpovědět jen ano či ne

result: end resultkonečný výsledek

spindle: tech. spindle endložiskový čep

track: žel. dead(-end) trackkusá kolej

user: end userkoncový uživatel

wrench: open-end wrenchotevřený klíč

much: The day ended much as it began.Den skončil velmi podobně, jak začal.

justify: The end justifies the means.Účel světí prostředky.

bitter: to the bitter endaž do samého konce i se všemi nepříjemnými následky