Hlavní obsah

settlement [ˈsetəlmənt]

Vyskytuje se v

amicable: amicable settlementsmírné (vy)řešení, přátelské urovnání sporu ap.

final: final settlementdefinitivní vypořádání dědické

mimosoudní: out-of-court settlementmimosoudní vyrovnání

plnění: výplata insurance payment/settlement/payout, hl. z životního pojištění (insurance) benefit, peněžitá náhrada též indemnitypojistné plnění

vyrovnání: judicial/out-of-court settlementpráv. soudní/mimosoudní vyrovnání

settlement: práv. out-of-court settlementmimosoudní vyrovnání