Hlavní obsah

foregone [fɔːˈgɒn or ˈfɔːˌgɒn]

Vyskytuje se v

foregoing: the foregoing(to) právě/výše zmíněné/uvedené/řečené

foregone: foregone conclusion(předem) jasná/hotová/rozhodnutá věc/záležitost

conclusion: It was a foregone conclusion.Bylo to předem jasné., To se dalo čekat.