Hlavní obsah

věta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (výpověď) sentence(v souvětí) clauseling. hlavní/vedlejší větamain/subordinate clauseling. oznamovací/tázací/rozkazovací/zvolací větadeclarative/interrogative/imperative/exclamatory sentence
  2. (úsek skladby ap.) hud. movement
  3. odb.(poučka) theoremodb.(v trigonometrii též) law, formulamat. Pythagorova větaPythagoras' theorem

Vyskytuje se v

hlavní: ling. hlavní větamain clause

jednoduchý: ling. věta jednoduchásimple sentence

kosinový: kosinová větalaw of cosines

oznamovací: ling. oznamovací větadeclarative sentence

přípustkový: věta přípustkováconcessive clause

příslovečný: příslovečná větaadverb clause

Pythagoras: věta PythagorovaPythagorean/Pythagoras' theorem

tázací: ling. tázací způsob/větainterrogative mood/sentence

účelový: věta účelováfinal clause, clause of purpose

vedlejší: ling. vedlejší větasubordinate clause

vztažný: ling. vztažná větarelative clause

přehodit: přehodit slova ve větěchange the word order

vynechat: Tuhle větu jsi vynechal.You left this sentence out.