Hlavní obsah

sentence [ˈsentəns]

Podstatné jméno

  1. ling.věta, souvětí ve spojenícomplex sentencesouvětí podřadnécompound sentencesouvětí souřadné
  2. práv.trest, rozsudek soudem vynesenýpráv. death sentencetrest smrti, odsouzení k trestu smrtipráv. prison sentencetrest odnětí svobodypráv. life sentenceodsouzení k doživotí, trest na doživotípráv. pass sentence on sbvynést rozsudek nad kýmpráv. mitigate a sentencezmírnit rozsudekpráv. impose a sentencevyměřit trestpráv. indeterminate sentenceodsouzení na neurčitou dobupráv. suspended sentencepodmíněný rozsudek, podmínka

Vyskytuje se v

pass: pass sentence on sbvynést rozsudek nad kým

complex: complex sentencesouvětí podřadné

concurrent: práv. concurrent sentencesouběžně uložený trest

condemnatory: condemnatory sentenceodsuzující rozsudek

custodial: práv. custodial sentence(nepodmíněný) trest odnětí svobody

incomplete: ling. incomplete sentenceneúplná věta

jail: jail sentencetrest odnětí svobody

light: light sentencemírný trest

prison: prison sentencetrest odnětí svobody

stress: ling. sentence stressvětný přízvuk

suspension: práv. suspension of sentenceodklad (výkonu) trestu

suspended sentence: He was given a one-year suspended sentence.Dostal rok podmíněně.