Hlavní obsah

custodial [kʌˈstəʊdɪəl]

Přídavné jméno

  1. hl. BrE form.vazební, spojený s odnětím svobody, týkající se vězenípráv. custodial sentence(nepodmíněný) trest odnětí svobodycustodial establishmentvězeňské zařízení
  2. práv. týkající se svěření dítěte do péče/výchovy po rozvoducustodial parent= rodič, do jehož péče bylo dítě svěřenocustodial care= péče o dítě svěřené soudem do výchovy jednomu z rodičů

Vyskytuje se v

non-custodial: non-custodial punishmentstresty na svobodě

non-custodial: non-custodial parentrodič, jemuž nebylo po rozvodu svěřeno dítě do péče

nepodmíněný: práv. nepodmíněný trestcustodial sentence, sentence without probation, řidč. unsuspended sentence

odnětí: (trest) odnětí svobodyprison/custodial sentence, uvěznění imprisonment