Hlavní obsah

vzácný

Přídavné jméno

  1. (drahocenný) precious(cenný) valuable(stojící za schraňování) treasurableobraz. vzácný hosthonoured guest
  2. (málo se vyskytující) rare(a nedostatkový) scarce(ne běžný) uncommonbiol. vzácný druhrare specieschem. vzácný kovrare metal
  3. (vynikající - o člověku) outstanding

Vyskytuje se v

kov: heavy/light/precious/noble/rare metaltěžký/lehký/drahý/ušlechtilý/vzácný kov

prvek: rare/trace elementsvzácné/stopové prvky

phenomenon: rare phenomenonvzácný úkaz

rare: rare speciesvzácné druhy

scarce: scarce resourcesvzácné zdroje

distinguished: distinguished visitorvzácná návštěva

vzácný: rare speciesbiol. vzácný druh