Hlavní obsah

present [ˈprezənt]

Podstatné jméno

 1. the present současnost, přítomnostup to the presentdoteď, do(po)sud, do současnosti
 2. presents tyto dokumenty v dokumentech k označení jich samotných

Podstatné jméno

 • dárek, darChristmas presentsvánoční dárkyfarewell/parting presentdárek na rozloučenouleaving presentdárek na odchodnou z práce ap.give sth as a presentdarovat co

Sloveso

 1. sb with sth, sth to sb předat, předávat co komu cenu, dokument ap.
 2. představovat problém ap., nastolit otázku, poskytnout příležitost ap.
 3. present itself vyskytnout se problém ap., naskytnout se, objevit se příležitost ap.
 4. sth to sb předložit, přednést, podat komu informace
 5. sb/sth popsat, vylíčit, vykreslit koho/co
 6. present osf prezentovat se, předvést se, projevit se jak
 7. dělat dojem, ukazovat, ukázat jistý aspekt, vzhled
 8. present osf swh dostavit se, přijít, přijet kam
 9. sth hl. BrE uvádět, moderovat co program ap.show presented by ...show uváděná ... kýmAmE= host, introduce
 10. sth uvést, uvádět co hru ap., připravit výstavu ap.
 11. sb to sb (oficiálně) představit koho komu důležité osobě ap.

Vyskytuje se v

present: vyskytnout se problém ap., naskytnout se, objevit se příležitost ap.present itself

present-day: současnost, dnešekpresent day

arm: K poctě zbraň!Present arms!

birthday: dárek k narozeninámbirthday present

farewell: dárek na rozloučenoufarewell present

leave: dar na odchodnou/rozloučenou při odchodu z podniku ap.leaving present

perfect: předpřítomný/předminulý/předbudoucí (čas)ling. present/past/future perfect

wedding: svatební darwedding present

čas: minulý/přítomný/budoucí časpast/present/future tense

dárek: dárek k narozeninámbirthday gift/present

podpis: předložit co k podpisupresent sth for signing

prostý: ling. přítomný čas prostýsimple present tense

přednést: přednést referátpresent a paper

příčestí: příčestí přítomnépresent participle

přítomnost: v přítomnostiin the present

přítomný: ling. přítomný časpresent tense

současnost: do současnosti do současného okamžikuup to the present

naskytnout se: Naskytla se příležitost ...An opportunity presented itself ...

referát: přednést referátpresent a paper

ten, ta, to: ten nejhezčí dárekthe nicest present

uvádět: Warner Bros. uvádí ...Warner Bros. presents ...