Hlavní obsah

presently [ˈprezəntlɪ]

Vyskytuje se v

present: present itselfvyskytnout se problém ap., naskytnout se, objevit se příležitost ap.

present-day: present daysoučasnost, dnešek

arm: Present arms!K poctě zbraň!

birthday: birthday presentdárek k narozeninám

farewell: farewell presentdárek na rozloučenou

leave: leaving presentdar na rozloučenou při odchodu z podniku ap.

perfect: ling. present/past/future perfectpředpřítomný/předminulý/předbudoucí (čas)

wedding: wedding presentsvatební dar

čas: past/present/future tenseminulý/přítomný/budoucí čas

dárek: birthday gift/presentdárek k narozeninám

podpis: present sth for signingpředložit co k podpisu

prostý: simple present tenseling. přítomný čas prostý

přednést: present a paperpřednést referát

příčestí: present participlepříčestí přítomné

přítomnost: in the presentv přítomnosti

přítomný: present tenseling. přítomný čas

současnost: up to the presentdo současnosti do současného okamžiku

naskytnout se: An opportunity presented itself ...Naskytla se příležitost ...

referát: present a paperpřednést referát

ten, ta, to: the nicest presentten nejhezčí dárek

uvádět: Warner Bros. presents ...Warner Bros. uvádí ...