Hlavní obsah

unknown [ʌnˈnəʊn]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

soldier: Unknown Soldierneznámý vojín

neznámý: unknown variablemat. neznámá proměnná

neznámo: fear of the unknownstrach z neznáma

veličina: unknown quantityneznámá veličina i přen.

z, ze: fear of the unknownstrach z neznámého

vesnice: It is all Greek/an unknown country/neznámá a closed book to me.To je pro mne španělská vesnice.

unknown: for unknown reasonsz neznámých důvodů