Hlavní obsah

tajně

Vyskytuje se v

agent: tajný agentsecret agent, undercover agent, spy

hlasování: tajné hlasováníballot, secret vote

policie: tajná policiesecret police

přísně: přísně tajnýtop secret

tajný: přísně tajnýtop secret

spis: tajné spisyclassified documents

tajně: tajně hlasovatvote secretly, (hold a secret) ballot