Hlavní obsah

retired [rɪˈtaɪəd]

Vyskytuje se v

prematurely: retire prematurelyodejít do předčasného důchodu

retired: retired playerhráč, který zanechal aktivní (sportovní) činnosti

retiring: retiring agedůchodový věk, věk pro odchod do důchodu

důchod: retire, go into retirement(ode)jít do důchodu

jít: retire, go into retirementjít do důchodu

odejít: retire, go into retirementodejít do důchodu

odpočinek: be retiredbýt na odpočinku

výslužba: be retired/in retirementbýt ve výslužbě

penze: retire (on a pension)(ode)jít do penze

stáhnout se: retire from public lifestáhnout se z veřejného života

retire: retire (to bed)jít spát