Hlavní obsah

retiring [rɪˈtaɪərɪŋ]

Vyskytuje se v

retire: retire (to bed)jít spát

prematurely: retire prematurelyodejít do předčasného důchodu

retired: retired playerhráč, který zanechal aktivní (sportovní) činnosti

retired: retired peopledůchodci, lidé v důchodu

důchod: (ode)jít do důchoduretire, go into retirement

jít: jít do důchoduretire, go into retirement

odejít: odejít do důchoduretire, go into retirement

odpočinek: být na odpočinkube retired

výslužba: být ve výslužběbe retired/in retirement

výslužba: jít do výslužbyretire

důchod: Teď je v důchodu.He is retired now.

penze: (ode)jít do penzeretire (on a pension)

penze: být v penzibe retired, be in retirement

stáhnout se: stáhnout se z veřejného životaretire from public life