Hlavní obsah

shy [ʃaɪ]

Předložka

  • (just) shy of sth těsně pod co určitou hodnotou či hranicí

Vyskytuje se v

shy: be shyof doing sth bát se, stydět se udělat co

bitten: once bitten, twice shykdo se jednou spálil, podruhé si dá pozor, chybami se člověk učí

než: He is too shy to shout.Je příliš plachý, než aby křičel.

stydět se: Don't be shy to ask.Nestyďte se zeptat.