Hlavní obsah

dno

Podstatné jméno, rod střední

  • bottom(řeky,moře) bed(základna ap.) basemořské dnoseabed, sea bottombýt (úplně) na dně(společensky ap.) be down and out, (i duševně ap.) dragged downjít ke dnusink (to the bottom), go down, (jen loď) founder

Vyskytuje se v

co: every day, day in day out, day by dayden co den

den: twice a daydvakrát za den

dno: seabed, sea bottommořské dno

dveře: open dayden otevřených dveří

kus: three straight days, three days in a rowtři dny v kuse v tahu

letecký: airshowletecký den

matka: Mother's DayDen matek

ob: every other day/weekob den/týden

plodný: fertile daysplodné dny

polární: polar night/daypolární noc/den

postní: fast daypostní den

pracovní: working day/hourspracovní den/doba

smolný: off/unlucky daysmolný den

soudný: Judgement Daysoudný den

štědrý: on Christmas Evena Štědrý večer/den

včerejší: yesterdayvčerejší den

velký: big dayvelký den

všední: weekday, working day, hl. AmE workdayvšední den

zítřejší: tomorrowzítřejší den

celý: the whole daycelý den

kalendářní: calendar day/week/yearkalendářní den/týden/rok

náročný: I had a hard day.Měl jsem náročný den.

navíc: two extra/more daysdva dny navíc

péct se: We sweltered all day in the sun.Celý den jsme se pekli na slunci.

přes, přese: during the day, by daypřes den

půjčit si: We can rent a car for 50 dollars a day.Můžeme si půjčit auto za 50 dolarů na den.

tah: (for) three straight daystři dny v tahu v kuse

výplata: payday/pay dayden výplaty

vzít si: I'll take one day off.Vezmu si den volno.

za: three times a daytřikrát za den

zářivý: shiny/shining/bright/slunečný sunny dayzářivý den

zdržet se: He stayed for three days.Zdržel se tři dny.

zkracovat se: The days are getting shorter.Dny se zkracují.

zvážit: He weighed himself every day.Každý den se zvážil.

posvícení: You can't win them all., You win some, you lose some.Není každý den posvícení.

after: the day after tomorrowpozítří, den po zítřku

alternate: on alternate dayskaždý druhý den

armistice: Armistice DayDen příměří 11. listopad, konec 1. sv. války

atonement: náb. Day of AtonementDen smíření, Jom Kipur židovský svátek

bummer: hovor. have a bummer of a daymít den blbec

daily: on a daily basiskaždodenně, každý den

day: leap/bissextile daypřestupný den

daytime: daytime phone numberčíslo, na než lze volat přes den

degree: degree dayden promoce, tech. denostupeň míra poklesu vnitřní teploty - náročnost budovy na vytápění

expiration: expiration dateden vypršení platnosti, AmE datum spotřeby zboží

floor: anat. pelvic floorpánevní dno

judgment: Judgment Daysoudný den

long: the whole day longpo celý den

mail: mail-dayden, kdy chodí pošta

morrow: on the morrowdruhého dne, den na to, zítra

ocean: the ocean flooroceánské dno, dno oceánu

remembrance: day of remembrancevýročí, památný den

repetitive: genet. repetitive DNArepetitivní DNA

rock bottom: reach/hit rock bottomdosáhnout samého dna

second: every second daykaždý druhý den

settlement: ekon. settlement dayden plnění, zúčtovací den

touch: touch bottomdosáhnout na dno nohama v bazénu i přeneseně trh ap.

transcription: DNA transcriptionpřepis genetické informace DNA

valley: valley floordno údolí

weekday: on weekdaysve všední dny, v týdnu

working: working daypracovní den

and: day and nightdnem a nocí

blend in: This fish can perfectly blend in with the sea bottom.Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.

do: How do you do?form. Těší mě., Dobrý den. při prvním setkání, hovor. Nazdar.

entire: the entire daycelý den

feel: It felt wintry cold that day.Ten den bylo mrazivě chladno.

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

much: The day ended much as it began.Den skončil velmi podobně, jak začal.

nice: Have a nice day.Přeji pěkný den., Mějte se (hezky).

time: many times a daymnohokrát za den

what: I tell you what, let's stay here another day.Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.

winter: winter's dayzimní den