Hlavní obsah

bottom [ˈbɒtəm]

Přídavné jméno

  • spodní, dolní vrstva, knoflík ap., dnový na dně umístěný, prováděnýtech. bottom dead-centredolní úvrať pístubottom gearnejnižší rychlostní stupeň

Vyskytuje se v

heart: from the (bottom of one's) heartod srdce, z hloubi duše, upřímně

rock bottom: rock-bottomnejnižší možný o ceně, úrovni ap.

bracket: bottom bracketstředové složení, středová osa jízdního kola

rock bottom: reach/hit rock bottomdosáhnout samého dna

touch: touch bottomdosáhnout na dno nohama v bazénu i přeneseně trh ap.

blend in: This fish can perfectly blend in with the sea bottom.Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.