Hlavní obsah

fundamental [ˌfʌndəˈmentəl]

Vyskytuje se v

law: práv. fundamental lawústava, ústavní zákony

listina: Listina základních lidských práv a svobodCharter of Fundamental Rights and Freedoms, prohlášení Declaration of Human Rights, v USA Bill of Rights

základ: základy čeho oboru ap.basics, rudiments, fundamentals, the ABC of sth, osvojené vědomosti grounding in sth, nejpodstatnější prvky essentials