Hlavní obsah

elementary [ˌelɪˈmentərɪ or -trɪ]

Vyskytuje se v

částice: fyz. elementární částiceelementary particle

stupeň: první stupeň (základní školy)BrE first school, AmE elementary school

škola: základní školaBrE primary/AmE elementary school

školácký: školácké chybybeginner's/elementary mistakes

úroveň: začátečnická/střední/pokročilá úroveňelementary/intermediate/advanced level

základní: základní školaBrE primary/AmE elementary/AmE grade school