Hlavní obsah

elementary [ˌelɪˈmentərɪ or -trɪ]

Vyskytuje se v

částice: elementary particlefyz. elementární částice

stupeň: BrE first school, AmE elementary schoolprvní stupeň (základní školy)

škola: BrE primary/AmE elementary schoolzákladní škola

školácký: beginner's/elementary mistakesškolácké chyby

úroveň: elementary/intermediate/advanced levelzačátečnická/střední/pokročilá úroveň

základní: BrE primary/AmE elementary/AmE grade schoolzákladní škola

elementary: elementary educationzákladní vzdělání