Hlavní obsah

developed [dɪˈveləpt]

Vyskytuje se v

highly: highly developedvysoce rozvinutý, velmi vyspělý společnost ap.

taste: develop a taste for sthpřijít na chuť čemu, najít postupně zalíbení v čem

chuť: develop a taste for sth, get to like sthpřijít čemu na chuť

návyk: develop/form a habitzískat/vypěstovat si návyk

rozvojový: developing countriesrozvojové země

vývin: be still developingbýt (ještě) ve vývinu organismus ap.

vyvolat: have sth developednechat si vyvolat co

země: industrial/developing countriesprůmyslové/rozvojové země

rozproudit se: The debate got underway/developed ...Rozproudila se debata ...

spustit se: My nose started to run., I developed a runny nose.Spustila se mi rýma.

vyvinutý: fully developedplně vyvinutý

přirůst: sb took a liking to sb/sth, grew fond of sth/sb, citově sb developed an attachment to sbkdo/co komu přirostl(o) k srdci

zalíbení: take a liking/fancy to sb/sth, take to sb/sth, oblíbit si come to like sb, přijít na chuť develop a taste for sthnajít zalíbení v kom/čem

develop: developing childdítě ve vývoji