Hlavní obsah

developed [dɪˈveləpt]

Vyskytuje se v

develop: developing childdítě ve vývoji

develop: developing storyprůběžně sledovaná událost průběžné zpravodajství

develop: develop a taste for sthpřijít na chuť čemu, oblíbit si co

develop: develop a faultpřestat správně fungovat, začít zlobit, mít závadu přístroj ap.

highly: highly developedvysoce rozvinutý, velmi vyspělý společnost ap.

interest: develop an interest in sthzačít se zajímat o co postupně

taste: develop a taste for sthpřijít na chuť čemu, najít postupně zalíbení v čem

develop: The machine developed a fault.Na stroji se objevila/vyskytla závada.

chuť: přijít čemu na chuťdevelop a taste for sth, get to like sth

návyk: získat/vypěstovat si návykdevelop/form a habit

rozvojový: rozvojové zemědeveloping countries

vývin: být (ještě) ve vývinu organismus ap.be still developing

vyvolat: nechat si vyvolat cohave sth developed

země: průmyslové/rozvojové zeměindustrial/developing countries

rozproudit se: Rozproudila se debata ...The debate got underway/developed ...

spustit se: Spustila se mi rýma.My nose started to run., I developed a runny nose.

vyvinutý: plně vyvinutýfully developed

přirůst: kdo/co komu přirostl(o) k srdcisb took a liking to sb/sth, grew fond of sth/sb, citově sb developed an attachment to sb