Hlavní obsah

náročný

Vyskytuje se v

časově: time-consumingčasově náročný

easy: easy-carenenáročný na údržbu textil ap.

exacting: exacting tasknáročný úkol

expensive: energetically expensiveenergeticky náročný pohyb ap.

heavy: heavy goingnáročný, namáhavý, pracný, lopotný činnost, těžký i o jídle

high-end: high-end customersnároční zákazníci požadující luxusnější zboží

reading: heavy readingnáročná četba

wasteful: be wasteful of sthplýtvat čím, působit plýtvání čím, být (příliš) náročný na co zdroje

náročný: time-consumingčasově náročný