Hlavní obsah

časově

Příslovce

Vyskytuje se v

náročný: time-consumingčasově náročný

pásmo: time/climatic zonegeogr. časové/klimatické pásmo

relé: timer (relay)časové relé

rozpětí: time spančasové rozpětí

signál: time signalčasový signál v rádiu ap.

souslednost: sequence of tensessouslednost časová

spínač: time switch, timerelektr. časový spínač

ohraničený: time-limitedčasově ohraničený

rozdíl: time differencečasový rozdíl

tíseň: be pressed for time/moneybýt v časové/ve finanční tísni

úsek: period/stretch of timečasový úsek

úsporný: energy/time/money-savingenergeticky/časově/finančně úsporný

constraint: financial/time constraintsfinanční/časová omezení

limitation: time limitationčasové omezení

press: be pressed for timebýt v časové tísni

pressed: be pressed for time/moneybýt v časové/finanční tísni

progress: progress chartharmonogram, časový diagram

-saving: time-savingčasově úsporný, čas šetřící

sequence: sequence of tensesčasová souslednost

time: time loopčasová smyčka

zone: time zonečasové pásmo

indefinite: an indefinite strikečasově neomezená stávka

časově: time-consumingčasově náročný