Hlavní obsah

časový

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

pásmo: geogr. časové/klimatické pásmotime/climatic zone

relé: časové relétimer (relay)

rozpětí: časové rozpětítime span

signál: časový signál v rádiu ap.time signal

souslednost: souslednost časovásequence of tenses

spínač: elektr. časový spínačtime switch, timer

rozdíl: časový rozdíltime difference

tíseň: být v časové/ve finanční tísnibe pressed for time/money

úsek: časový úsekperiod/stretch of time

constraint: financial/time constraintsfinanční/časová omezení

limitation: time limitationčasové omezení

press: be pressed for timebýt v časové tísni

pressed: be pressed for time/moneybýt v časové/finanční tísni

progress: progress chartharmonogram, časový diagram

sequence: sequence of tensesčasová souslednost

time: time loopčasová smyčka

zone: time zonečasové pásmo